Com fer la preinscripció?

A partir del dia 28 de gener des de les 12:00 h del migdia cada família podrà tramitar la seva preinscripció per a la primera convocatòria de Vacances en família 2019 a través del Portal preinscripcions.

El termini màxim per a efectuar la vostra preinscripció per a participar en la primera convocatòria és el dia 11 de febrer fins a les 12:00 h del migdia.

No s'admeten preinscripcions per a més d'una família. Cada preinscripció ha de ser per a una única unitat familiar.


Com fer el registre i la preinscripció?

PAS 1: Registrar-se

Per a realitzar la vostra preinscripció correctament el primer pas és el Registre, sempre i quan no us hagueu registrat anteriorment.


En el procés de registre es demanaran les següents dades de la persona responsable de la preinscripció:

- Nom, cognoms i DNI / NIE de la persona sol·licitant.
- Adreça completa.
- Telèfon de contacte (preferiblement mòbil).
- Telèfon de contacte 2 (opcional).
- Adreça de correu electrònic.

La persona registrada rebrà un correu electrònic per a generar una contrasenya que li donarà la possibilitat d'accedir al Portal de preinscripcions amb el seu DNI com a usuari per a poder consultar, modificar o anul·lar les seves dades en la preinscripció. El termini màxim per aplicar qualsevol modificació és el dia 11 de febrer fins a les 12:00 h del mig dia.


PAS 2: Preinscripció

Us seran demanades les dades següents:

- Nombre total de membres de la unitat familiar.

- Sexe i edat de cadascun dels components de la unitat familiar, incloses les dades de la persona titular de la preinscripció.

- Torns sol·licitats per ordre de preferència (màxim cinc opcions), especificant el nom de l'alberg i les dates de cada torn.


PAS 3: Generar la preinscripció

Una vegada introduïdes totes les dades i seleccionats els torns haureu de clicar el botó 'Generar el número de sorteig' requisit fonamental per a participar en el sorteig de places del dia 13 de febrer.

Carrer Calàbria 147. 08015 Barcelona. T. 934 838 341. F. 934 838 362
© Agència Catalana de la Joventut